gallery/kouddak 1
gallery/omgekeerddak 1
gallery/warmdak 1

Type Isolatie

Er zijn drie manieren om een plat dak te isoleren. Het verschil ligt in de opbouw en wijze van isolatie.

  1. Warm plat dak 

  2. Koud plat dak

  3. Omgekeerd plat dak


1. Warm plat dak:


Van een warm plat dak spreek je wanneer het isolatiemateriaal bovenop de dakconstructie is aangebracht.
Het grote voordeel van dit systeem is de beschermende werking die van het isolerende materiaal uitgaat.
Het dak wordt langzaam mee opgewarmd met de ruimte eronder en is hierdoor minder onderhevig aan grote temperatuurschommelingen.

Hierdoor wordt de krimp- en uitzetspanning in de dakconstructie en de dakafdichting een stuk lager.
Een ander voordeel van een warm plat dak is dat het, afhankelijk van het type isolatiemateriaal, beloopbaar blijft (in meer of mindere mate) Het warme dak is een van de meest toegepaste platte daken.
 

Opbouw van isolatie bij een warm plat dak

Op de dakconstructie wordt eerst een dampremmende laag aangebracht. Deze zorgt ervoor dat vochtige lucht niet kan gaan condenseren in het isolatiemateriaal.
Bovenop deze folie worden isolatieplaten aangebracht die weinig gevoelig zijn voor krimp en uitzetting.
Bijvoorbeeld stijve platen van piepschuim, PIR, perliet of EPS. De platen worden zoveel mogelijk op afschot bevestigd.
Hierdoor blijft een goede afvoer van het regenwater gewaarborgd. Bovenop de platen komt uiteindelijk de dakbedekking te liggen die als waterkerende laag dient.

2. Koud plat dak constructie 


We spreken van een koud plat dak wanneer het isolatiemateriaal aan de onderzijde van het dakbeschot wordt toegepast. Het dak zelf wordt niet opgewarmd door de ondergelegen ruimte en staat bloot aan allerlei weersinvloeden zoals temperatuurschommelingen door hitte of vrieskou.
De dakconstructie en de afdichtingslaag gaan hierdoor krimpen en uitzetten waardoor na verloop van tijd schade kan ontstaan.
Een koud plat dak moet om deze reden alleen al zoveel mogelijk vermeden worden. In sommige gevallen echter, waarbij er technische beperkingen zijn en isolatie volgens het ‘warme dak principe’ niet gerealiseerd worden, kan men kiezen voor deze optie.
Hier geldt immers de redenering dat isoleren altijd nog beter is dan helemaal niet isoleren.

Opbouw isolatie van een koud plat dak

Bij isolatie van een plat dak gebruikt men meestal glas- of rotswol, die aangebracht wordt tussen de balken van het dakbeschot. Indien het gaat om een betonnen plafond wordt er meestal een houten constructie gemaakt (verlaagd plafond) waarin het isolatiemateriaal wordt aangebracht. Bij deze systemen is het belangrijk om voor een goede dampwering te zorgen omdat er zich anders condensatieproblemen kunnen gaan voordoen.

3. Omgekeerd plat dak constructie


Een omgekeerd plat dak wordt meestal toegepast bij renovatiewerkzaamheden waarbij het de bedoeling is dat de bestaande dakbedekking blijft liggen. Hierbij komt het isolatiemateriaal bovenop de bestaande dakafdichting te liggen. De bestaande dakbedekking zorgt uiteindelijk voor de waterkering. De isolerende werking bij dit type isolatie is geringer dan bij het warme dak principe.

Opbouw isolatie omgekeerd plat dak

De bestaande dakbedekking doet dienst als waterkerende laag. Hier bovenop komen vochtbestendige XPS (geëxtrudeerd polystyreen) platen te liggen. De platen worden afgedekt met een ballast materiaal zoals grind of tegels om ervoor te zorgen dat het isolatiemateriaal blijft liggen.